אילוסטרציה גן ילדים

בעלת גן פרטי בעיר טוענת כי בראשון לציון יש מחסור בגנים פרטים לגיל הרך של 0-3. ולכן יש הרבה גנים נפתחים בבתים ובמבנים ללא פיקוח או רישיון. אולם היא שביקשה לסדר את הגן לשימוש חורג נתקלה בקשיים רבים.

לטענתה, ורם בכיר בעירייה אמר לה כי בכוונת העירייה לצמצם את מספר הגנים הפרטים בעיר, ולהרחיב את המסגרות העירוניות.

חברת המועצה יפעת מאירוביץ-יפת, הגיבה כי התנגדה לתת אישור לגן בוועדה לתכנון ובנייה, כי הוא נמצא בתוך שכונת וילות..

הממונה על החינוך בעיר אבן-זהר מצהירה  "אני פועלת בכל כוחי להפוך את החינוך מגיל אפס לחינוך ציבורי. אמרתי לגברת מהגן הפרטי שעמדתי העקרונית היא שאני בעד חינוך ציבורי אבל היא בהחלט יכולה להמשיך ולהגיש את הבקשות לוועדה לתכנון ובנייה, זאת רשותו של כל תושב וכל דבר יבדק לגופוו.

"עמדתי העקרונית שאני חוזרת עליה בכל מקום, היא שהחינוך לגיל הרך צריך להיות ציבורי, ומפוקח וממומן על ידי הרשויות המקומיות או על ידי המדינה. בשנים הקרובות אנחנו מתכוונים לפתוח מעונות לרווחת הציבור, באמצעות החברה העירונית. תושבי העיר יקבלו הנחות של התמ"ת, דבר שיוזיל להם משמעותית את מעונות היום. אני לא נגד שום גן זה או אחר ולא הייתי בוועדה כשדובר על הגן הספציפי הזה. אבל עמדתי ברורה: המעונות שלנו הם מעונות מפוקחים, חדשים וגדולים יותר".