ייפוי כוח מתמשך – תעודת הביטוח שלנו לעתיד לבואמשפטים על קצה המזלג – המדור המשפטי של "אשדוד-נט"

מאת: מייק שטרית, עו"ד

משפטי

אתם בני 50 ומעלה. בריאותכם, ברוך ה' טובה. אתם דואגים ועוזרים לטפל בילדים, בנכדים ואולי אפילו בבני משפחה רחוקים יותר, בשכנים ובחברים טובים. אתם גם מסוגלים, כמובן, לדאוג לכל ענייניכם היומיומיים בצורה אידאלית.

ואולם;

דמיינו יום בו אתם נקלעים, לצערכם, למצב בו אינכם מסוגלים לקבל החלטות בעצמכם, אינכם מסוגלים לדאוג לענייניכם – בין אם אלו עניינים רפואיים, עניינים כספיים, רכושיים, ענייני מגורים וכל החלטה יומיומית חשובה אחרת. מצבים כאלה עשויים להתרחש בשל מחלה קשה, תאונה, אירוע פתאומי אחר (למשל, שבץ), ניתוח קשה שאנו צפויים לעבור או אפילו פשוט בשל הגיענו לגיל זקנה.

בדיוק בכדי להבטיח את קיום רצוננו במצבים מעין אלו, קבע המחוקק (הכנסת ו-ועדות הכנסת) כי כל אדם בגיר, המסוגל להבין את אשר הוא מצווה, רשאי למנות אדם אחר, אשר ידאג לקבל עבורו החלטות ולבצע אותן, במידה ויגיע למצב בו אינו מסוגל לקבל החלטות מושכלות בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (בן 18 ומעלה), לקבוע כיצד ועל ידי מי ענייניו יטופלו בעתיד לבוא, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו. התנאי לחתימה על ייפוי כוח מתמשך הוא שהאדם החותם מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך לאדם אחר (אחד או יותר) אשר עשוי, בעתיד, לקבל בעבורו החלטות חשובות ביותר.

האדם החותם (הנקרא בלשון החוק - "הממנה", שכן הוא ממנה אדם אחר לטפל בענייניו) בוחר, מרצונו, עוד בשלב בו הוא בריא, צלול ומסוגל לקבל החלטות בעצמו וגם לבצע אותן, מי יטפל בענייניו וכיצד יתנהלו חייו, במקרה בו מצבו יתדרדר. הידרדרות במצב האדם הממנה יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה חס וחלילה, מחלות, מחלות הקשורות בזקנה (כגון שיטיון, אלצהיימר ואחרות), לקות נפשית ומוגבלות שכלית – כל אלו עשויות לפגוע בכושר השיפוט של האדם וביכולתו לנהל את אורחות חייו בצורה הגיונית ובריאה.

מה זה בעצם המסמך הזה, ייפוי כוח מתמשך?

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם האדם החולה או המוגבל, בעתיד כאשר אותו אדם לא יוכל עוד לקבל החלטות או לבצע אותן בחיי היומיום, בעצמו.

האדם הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכל העניינים הרלוונטיים לחייו האישיים, למשל לעניינים הרפואיים, לענייני רכוש, זכויות, מגורים ועוד, או רק לחלק מן העניינים האלו. הזכות למנות מיופה כוח (או יותר ממיופה אחד) הנן תמיד בידי האדם הממנה

על מיופה הכוח (האדם שאותו מינו בכדי לטפל בענייני האדם הממנה אותו) לפעול על פי הנחיות האדם שמינה אותו. עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין שהוסמך על ידי משרד המשפטים כעו"ד אשר רשאי לערוך ולאמת את מסמך ייפוי כוח מתמשך, את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, על כל ההנחיות וההערות הכלולות בו.

קיימים מקרים בהם ההנחיה למיופה הכוח לפעול היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה של אותה הנחייה יפגע פגיעה חמורה באדם שמינה אותו (למשל פגיעה בריאותית או פגיעה ברכושו של הממנה). במקרה שכזה אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה עליו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש ממנו הוראות כיצד עליו לפעול.

מינוי מספר מיופיי כוח

האדם הממנה יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד לטיפול בענייניו בעתיד, ואפילו על מינוי מיופה כוח אחר, חלופי, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו (למשל, יחלה או ימות). כמו כן יכול הממנה למנות מספר מיופיי כוח (למשל הורה יכול לבחור למנות את כל ילדיו, או את חלקם, לטפל בענייניו בעתיד). במקרה של מינוי מספר מיופיי כוח מומלץ כמובן לקבוע בייפוי הכוח, אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהי האחריות של כל אחד מהם וכמובן מי מהם יכריע במקרה של מחלוקת.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם הממנה, לצרכיו הבריאותיים והיומיומיים, למקום מגוריו, לענייניו הפיזיים, הנפשיים או החברתיים. עניינים אישיים כוללים כמובן גם עניינים רפואיים. במקרה בו הממנה מעוניין בכך, ניתן לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי בלבד" שמתייחס לעניינים הבריאותיים והרפואיים בלבד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

ייפוי כוח שכזה מתייחס לטיפול בכלל הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והזכויות של האדם הממנה. בייפוי הכוח, יכול האדם הממנה לקבוע קביעה כללית שלפיה מיופה הכוח לטיפול בענייניו הוא האדם המוסמך לקבל בשמו את ההחלטות העתידיות וכך בעצם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי מהות ומשמעות ההחלטות. לחילופין יכול האדם לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים (למשל הוראות מדויקות לטיפול בנכסי מקרקעין) וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות" שינחו את מיופה הכוח בדיוק כיצד עליו לנהוג.

לדוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים-הרפואיים את סוג הטיפול בו הוא מעוניין או את שם הרופאים אשר הוא מבקש לטיפול בו, או אפילו את מקום הטיפול המועדף עליו. הממנה יכול לקבוע שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו הקבוע וכי אם יזדקק למעבר לבית אבות, למשל, המעבר ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד שייקבע מראש. הממנה יכול גם לקבוע שבמסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים, כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו או את נכסיו, בשעת התקיימות נסיבות מסוימות, או להנחות את מיופה הכוח להשקיע את כספיו וזכויותיו בדרך מסוימת.

אנשים "מיודעים" או פיקוח על מיופה הכוח

אין ספק כי מינוי אדם אשר תפקידו הוא "לקבל החלטות עבורנו" יכול להקים חשש בלבנו שמא מיופה הכוח לא יפעל כנדרש או ימעל בתפקידו ואנו ניפגע מכך, בשעה שבריאותנו אינה תקינה. הממנה לשם מתן מענה לחשש זה, רשאי הממנה לקבוע "אנשים מיודעים". אנשים אלו יקבלו מידע ודיווחים קבועים ממיופה הכוח, בין היתר, על החלטות שקיבל או פעולות שביצע כלפי האדם שבטיפולו, או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי (במילים אחרות, המדינה) יפקח על מיופה הכוח.

קבלת שכר על ידי מיופה הכוח

סביר שנצא מנקודת הנחה כי אם אנו ממנים אדם שתפקידו לקבל החלטות עבורנו ו"לדאוג לנו" כשנזדקק לכך, אותו אדם גם יהיה רשאי לקבל שכר עבור עבודתו. ואולם בחלק ניכר מן המקרים, הממנה מייפה את כוחו של בן משפחה קרוב (בן, הורה, נכד) שלעתים לא מעוניין לקבל שכר בעבור פעולותיו. עם זאת, הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה על הממנה לקבוע בייפוי הכוח המתמשך גם את הסכומים.

במדורנו הבא נסביר אילו חלופות מאפשר לנו המחוקק לטובת הבטחת עתידנו לכשנזדקן.

עו"ד מיכאל (מייק) שטרית, מוסמך בעריכת ייפוי כוח מתמשך ע"י האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים

mike-law.co.il 050-2088841, נחל צאלים 18, אשדוד

 

מדור זה הנו אינפורמטיבי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.


 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה