כל הזמן גברים מתחילים עם בנות בפייסבוק באופן גרוע להפליא, בחרנו את הגרועים שבהם ונתנו לאנשים נורמטיבים להקריא.